Osallistujille

Valo-valmennuksessa valmentaudutaan suorittamaan ammatillisen koulutuksen tutkinnonosia kuntouttavan työtoiminnan aikana, osana työkokeilua tai palkkatuettua työtä. Toimintamalli perustuu käytännönläheiseen työnohjaukseen ja tekemällä oppimiseen niin, että teoreettinen osuus on pitkälti yhdistetty osaksi työskentelyä.

Henkilön aiempi osaaminen huomioidaan ja valmennuksen aikaiset työtehtävät suunnitellaan niin, että ne lisäävät sellaista osaamista, jota henkilöllä ei vielä ole. Valmentautujaa ohjataan työtehtävissään yksilöllisen tarpeen mukaan. Valo-valmennuksessa ei ole kyse opiskelusta.

Valo-valmennus sopii erityisesti henkilöille, joilla työllistymisen esteenä on puuttuva tutkintotodistus, mutta joille perinteinen koulumuotoinen opiskelu ei sovellu. Valmennukseen voi tulla kokeilemaan uutta alaa tai viimeistelemään kesken jäänyttä ammatillista tutkintoa. Valmennukseen pääsee ottamalla yhteyttä Valovoima-hankkeen työntekijöihin. Yhteystiedot löytyvät täältä.