Ammatillisen koulutuksen reformi koskettaa Valo-Valmennustakin

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne uudistuu merkittävästi kuluvana vuonna ja hanketyöntekijät saivat palata kesälomilta opiskelemaan uusia tutkinnon perusteita. Elokuun alussa otettiin käyttöön uudet ammatillisten perustutkintojen perusteet, joiden mukaan Valo-Valmennusta jatkossa tehdään. Valo-Valmennuksen kannalta keskeistä uudistuksessa on se, että koko tutkintoa tavoittelevat valmentautujat suorittavat myös yhteisiä tutkinnon osia (YTO-aineet), jotka muodostuvat viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta, matemaattis-luonnontieteellisesta osaamisesta sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisesta. Hankkeessa kehitämme toimintaa ja työtehtäviä, joissa valmentautujat voivat harjoitella YTO-aineiden sisältöjä ja yhdessä oppilaitosten asiantuntijoiden kanssa pohdimme miten osaaminen osoitetaan.

 

Uudistus ei ole hidastanut hankkeen vauhtia, vaan asiakkaat ovat jo päässeet suorittamaan ensimmäisiä tutkinnon osia. Suorituksia on tullut ravintola- ja cateringalalta, kiinteistöpalveluista, logistiikasta sekä puhdistuspalveluista. Valo-Valmennusyhdistyksessä on elokuun ajan  keskitytty pääasiassa toiminnan käynnistämiseen, kun yhdistys avasi uuden toimipaikan Turkuun Ratapihankatu 53 c:hen. Hankkeen myötä pääsemme integroimaan Valo-Valmennusmallin kaikkeen pajatoimintaan ja sitä myöten myös valmennusalat lisääntyvät.

 

Kaikille aloille mahtuu asiakkaita. Alat ovat seuraavat:

Valo-Valmennusyhdistys: puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, henkilökohtainen avustaminen, kasvatus- ja ohjaus, tieto- ja viestintätekniikka, ravintola- ja catering

Raisio: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, ravintola- ja catering sekä logistiikka (muitakin aloja kannattaa kysyä!)

Raina: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, ravintola- ja catering